Browsing: Run for Heroes วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า

มูลนิธิเอสซีจี ผนึกกำลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “Run for Heroes วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า”

smmagonline – มูลนิธิเอสซีจี ผนึกกำลังร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สานต่อเจตนารมณ์ส่งเสริมการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่าจัดกิจกรรม “Run for Heroes วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” ภายใต้โครงการ “HANDS FOR HEROES” รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่าปีที่ 2 ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่าได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ต้อง “ห่วงหน้า พะวงหลัง” พร้อมทั้งจุดประกายให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นพลังสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า โดยมีนักวิ่งจากหลากหลายวงการ เหล่าศิลปิน-ดาราจิตอาสา และบุคคลผู้มีชื่อเสียงแถวหน้าในประเทศไทย ร่วมใจกันวิ่งเพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดซื้อชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนให้กับผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศณ…